Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.11.2019 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.168.2019.AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2019 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.164.2019.KB) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2019 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.163.2019.KB) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2019 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.3.2019) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2019 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.2.2019) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2019 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.1.2019) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 125 PE i dn 90 PE wraz z przyłączem gazu dn 63 PE do budynku mieszkalnego, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 859/19, 860, 1279/10, 1279/6, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Soelc Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 LICP – o znaczeniu gminnym – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 1250/4, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 MPZP terenu położonego w obrębie ewidencyjny Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski – art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły