Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.12.2019 Zarządzenie nr V/201/2019 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Zarządzenie nr V/200/2019 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.12.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Białkowskiej z dnia 27.12.2019 roku Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/195/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/194/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/193/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/192/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/191/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 Zarządzenie nr V/190/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.12.2018 Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – BZPiFZ.27.33.2018 Szczegóły