Typ Data Tytuł
Artykuł 20.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.01.2020 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach stanowiących własność Gminy Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.12.2019 Przetarg nieograniczony na termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót mających na celu bieżące utrzymanie gminnych dróg utwardzonych o nawierzchni bitumicznej i betonowej na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2019 Przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Solec Kujawski w 2020r. Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.12.2019 Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.11.2019 Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.10.2019 Przetarg nieograniczony na przebudowę ogrodzenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.10.2019 Przetarg nieograniczony na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły