Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 05.06.2020 Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach budynków Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2020 Zamówienie z wolnej ręki na:Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej fi 1000 w drogach gminnych w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2020 Dialog techniczny na zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.04.2020 Zamówienie z wolnej ręki na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul.Długiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.04.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do szkół w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.04.2020 Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjnego, odcinka kanalizacji deszczowej i odcinka drogi gminnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.03.2020 Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę oświetlenia na Osiedlu Leśnym w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.03.2020 Zamówienie z wolnej ręki na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.01.2020 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach stanowiących własność Gminy Szczegóły