Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.04.2020 Zarządzenie Nr V/57/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 30.03.2020 Zarządzenie Nr V/58/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Zarządzenie Nr V/55/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Zarządzenie Nr V/48/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Zarządzenie Nr V/56/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w okresie od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Uchwała Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Uchwała Nr XVI/135/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej z dnia 20.03.2020 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/148/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół dla których Gmina Solec Kujawski jest organem rejestrującym Szczegóły