Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała Nr XVIII/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Porządek obrad XVIII sesji RM zaplanowanej na 29 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 1.01.2020 r. do 21.05.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 21.05.2020 Zarządzenie Nr V/79/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.05.2020 Oświadczenie majątkowe Teresy Substyk Burmistrza Solca Kujawskiego złożone w dniu 6.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.05.2020 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RM Barłomieja Czaki złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 19.05.2020 Zarządzenie Nr V/74/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Solec Kujawski na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV – 2 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Alicji Żaguń złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Marzanny Szewczyk złożone 30.04.2020 r. Szczegóły