Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/17/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/189/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/187/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie opracowania planu akcji kurierskiej oraz planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/201/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/200/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/195/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/16/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.01.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacji w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/160/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Uchwała Nr XV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2020 roku Szczegóły