Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.08.2018 Zarządzenie Nr IV/107/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 03.08.2018 Zarządzenie Nr IV/106/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim w dniach 2 i 3 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 Zarządzenie Nr IV/105/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.08.2018 Zarządzenie Nr IV/103/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii BE po przeprowadzonej ekspertyzie archiwalnej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 31.07.2018 Zarządzenie Nr IV/104/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2018 Zarządzenie Nr IV/102/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 Zarządzenie Nr IV/97/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 Zarządzenie Nr IV/96/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w świetlicy we wsi Przyłubie Szczegóły
Akty prawne 10.07.2018 Zarządzenie IV/93/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.07.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim ul. 29 Listopada 10, 86-050 Solec Kujawski Szczegóły