Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.03.2018 Uchwała Nr XL/340/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski B Szczegóły
Akty prawne 20.03.2018 Zarządzenie Nr IV/40/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. opracowania projektu statutu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.03.2018 Zarządzenie Nr IV/38/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze Szczegóły