Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie Nr IV/156/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018 r.” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie Nr IV/143/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 Zarządzenie Nr IV/142/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” oraz zaktualizowanej „Analizy poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 Zarządzenie Nr IV/141/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.11.2017 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji w Wydziale Gospodarki Mieniem w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 03.11.2017 Oświadczenie majątkowe Sebastiana Wryczy – Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie Nr IV/152/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie nadania numerów przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie Nr IV/150/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie Nr IV/149/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły