Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2018 Odszukanie dokumentacji archiwalnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2018 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Szczegóły
Akty prawne 16.03.2018 Zarządzenie Nr IV/5/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.03.2018 Opinia o klasyfikacji akustycznej terenu Szczegóły
Akty prawne 15.03.2018 Zarządzenie Nr IV/36/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 15.03.2018 Zarządzenie Nr IV/34/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/176/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.03.2018 Zarządzenie Nr IV/37/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 12.03.2018 Zarządzenie Nr IV/33/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji oraz przebudowy budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim w ramach rewitalizacji społeczno – gospodarczej Szczegóły