Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/160/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Uchwała Nr XV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Uchwała Nr XV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Uchwała XV/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Uchwała XV/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 24 stycznia 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Uchwała Nr XV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.01.2020 Zarządzenie Nr V/199/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie planu kontroli na 2020 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.01.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 14.01.2020 Zarządzenie Nr V/7/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły