Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.05.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.05.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „ul. Ks. Piotra Skargi – część wschodnia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.05.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brukselskiej 3 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.05.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.05.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 16.05.2018 Zarządzenie Nr IV/64/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Moniki Słembarskiej – Kierownika sekcji usług socjalnych i świadczeń, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Marzenny Kuczkowskiej – Dyrektora Gimnazjum Publicznym Nr 2, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Anny Filipiak – Kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Wiesława Nowaka – Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Fryderyka Chopina, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły