Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Rafała Kubiaka – Dyrektora Muzeum Solca im. Księcia Przemysła, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Iwony Lichockiej – Dyrektora Biblioteki Publicznej, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Lidii Szefke – Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Heleny Składanowskiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Niedźwiedzkiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Sebastiana Wryczy – Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Szalewskiej – Prezesa Zarządu Solmed sp. z o.o., złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Barbary Jabłońskiej – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Barbary Jabłońskiej, złożone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.05.2018 Oświadczenie majątkowe Iwony Konaszewskiej – Zastępcy Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożone do 30 kwietnia 2018 r. Szczegóły