Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.10.2017 Zarządzenie Nr IV/151/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Nr XXXIII/287/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Zarządzenie Nr IV/148/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 25.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.10.2017 Zarządzenie Nr IV/145/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski stanowiących uzupełnienie bazy łóżkowej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.10.2017 Zarządzenie Nr IV/147/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.10.2017 Zarządzenie Nr IV/107/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły