Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.12.2017 Zarządzenie Nr IV/171/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 Zarządzenie Nr IV/170/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia na odcinku ul. Granicznej i marsz. Józefa Piłsudskiego w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 Zarządzenie Nr IV/169/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 23/3 Szczegóły
Akty prawne 01.12.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2017 Zarządzenie Nr IV/167/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły