Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr V/114/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kolonii i obozów oraz innych form wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.07.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r. wraz z załącznikami. Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 Zarządzenie Nr V/113/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 01.07.2019 – Zarządzenie Nr V/112/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie dopuszczenia zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego opłat skarbowych stanowiących dochody budżetu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Osielsko w zakresie zawyżonych opłat za odpady komunalne na RIPOK Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski, a także określenia granic ich obwodów, na okres od dnia 1 września 2019 roku Szczegóły