Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Nr XXXIV/294/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – część północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Garbary – Powstańców – Średnia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Zarządzenie Nr IV/168/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły