Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.11.2017 Zarządzenie Nr IV/154/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wdrożenia narzędzie zarządczych dla potrzeb zarządzenia satysfakcją klienta w JST Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 Zarządzenie Nr IV/153/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje Szczegóły
Akty prawne 16.11.2017 Zarządzenie Nr IV/161/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2017 Zarządzenie Nr IV/160/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie Nr IV/156/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018 r.” Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie Nr IV/143/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 Zarządzenie Nr IV/142/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” oraz zaktualizowanej „Analizy poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 07.11.2017 Zarządzenie Nr IV/141/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.11.2017 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. dodatków mieszkaniowych i windykacji w Wydziale Gospodarki Mieniem w Biurze Zasobów Mieszkaniowych i Windykacji Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 03.11.2017 Oświadczenie majątkowe Sebastiana Wryczy – Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczegóły