Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie Nr IV/152/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie nadania numerów przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie Nr IV/150/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Zarządzenie Nr IV/149/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.11.2017 Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 31.10.2017 Zarządzenie Nr IV/151/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 30.10.2017 Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Uchwała Nr XXXIII/287/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły
Akty prawne 27.10.2017 Zarządzenie Nr IV/148/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły