Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.05.2017 Zarządzenie Nr IV/74/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/4A Szczegóły
Akty prawne 23.05.2017 Zarządzenie Nr IV/73/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. promocji Szczegóły
Akty prawne 23.05.2017 Zarządzenie Nr IV/72/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 Zarządzenie Nr IV/70/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 Zarządzenie Nr IV/69/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 Zarządzenie Nr IV/68/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 Zarządzenie Nr IV/31/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.05.2017 Zarządzenie Nr IV/30/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły