Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.10.2019 Uchwała Nr XII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego oraz ulicy Lipowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.10.2019 Uchwała Nr XII/…../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo I” położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej, zaplanowany na 24 października 2019 r. na godz. 13.00 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2019 Zarządzenie Nr V/158/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 16.10.2019 Zarządzenie Nr V/167/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie projektów statutów sołectw i osiedli Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 23.10.2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego…. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2019 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gierlińskiego, Sikorskiego, Bitwy Warszawskiej, Armii Krajowej, Jemiołowej i Cyprysowej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. rozwoju gminy Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie Nr V/159/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego położonego przy ul. Toruńskiej 79/5 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie Nr V/157/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty Szczegóły