Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.01.2017 Zarządzenie Nr IV/7/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 11.01.2017 Zarządzenie Nr IV/3/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr IV/2/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 10.01.2017 Zarządzenie Nr IV/1/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr IV/189/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr IV/188/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.01.2017 Zarządzenie Nr IV/190/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.01.2017 Zarządzenie Nr IV/185/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Zarządzenie Nr IV/187/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania inwentaryzacji kontrolnej w dniu 30.12.2016 r. Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 Zarządzenie Nr IV/184/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły