Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2016 Zarządzenie Nr IV/162/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” oraz „Analizy poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2016 Uchwała Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.11.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Tadeusza Szczepańskiego Szczegóły
Akty prawne 24.11.2016 Zarządzenie Nr IV/168/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 (+) Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2019 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły