Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim mienia stanowiącego własność Gminy Solec Kujawski w postaci nieruchomości gruntowej oraz objęcie w zamian udziałów Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2016 Zarządzenie Nr IV/117/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Akty prawne 22.08.2016 Zarządzenie Nr IV/128/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 22.08.2016 Zarządzenie Nr IV/127/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 16.08.2016 Zarządzenie Nr IV/126/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły