Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.02.2017 Zarządzenie Nr IV/183/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/11/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w uzupełniającym otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/12/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/192/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie Planu działalności Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 31.01.2017 Zarządzenie Nr IV/191/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Zarządzenie Nr IV/165/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.01.2017 Zarządzenie Nr IV/193/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 25.01.2017 Zarządzenie Nr IV/193/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 25.01.2017 Zarządzenie Nr IV/6/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski, w okresie od 1.02.2017 r. do 31.12.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 24.01.2017 Zarządzenie Nr IV/10/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu, zwanego również KONKURSEM ARTYSTYCZNYM 2017, pt. „Bezpieczeństwo na drodze” i powołania Komisji Konkursowej Szczegóły