Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXII/205/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę łącząca Solec Kujawski z Czarnowem wraz z przebudową układu drogowego i zakupem promu” Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXII/204/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Zarządzenie Nr IV/170/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do likwidacji technicznych nośników informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Zarządzenie Nr IV/151/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Zarządzenie Nr IV/173/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Zarządzenie Nr IV/172/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 07.12.2016 Zarządzenie Nr IV/171/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Zarządzenie Nr IV/130/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz wysokości stawek czynszu najmu lokali i pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Zarządzenie Nr IV/169/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie procedury ewakuacji pracowników, osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły