Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.12.2016 Zarządzenie Nr IV/115/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie opracowania planu akcji kurierskiej oraz planu rozplakatowania obwieszczeń na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Zarządzenie Nr IV/90/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Zarządzenie Nr IV/163/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” Szczegóły
Akty prawne 30.11.2016 Zarządzenie Nr IV/162/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” oraz „Analizy poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 29.11.2016 Uchwała Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.11.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Tadeusza Szczepańskiego Szczegóły
Akty prawne 24.11.2016 Zarządzenie Nr IV/168/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 (+) Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły