Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Zamiana gruntów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w drodze przetargu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.05.2016 Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz najemców – tryb bezprzetargowy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnej RM Alicji Żaguń Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Zygmunta Sołtyszewskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnej RM Teresy Skorek Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Jerzego Nowaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Michała Maloka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Michała Kuligowskiego Szczegóły