Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała Nr XV/145/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XLII/373/14 w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała Nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 27.04.2016 Uchwała Nr XV/144/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 26.04.2016 Zarządzenie Nr IV/64/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.04.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich – Justyny Żebrowskiej – Dudek Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 Zarządzenie Nr IV/63/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.04.2016 Zarządzenie Nr IV/62/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń Szczegóły
Akty prawne 19.04.2016 Zarządzenie Nr IV/55/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Archiwalny – Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza rokowania, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tartacznej. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.04.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedziba przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły