Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.04.2016 Zarządzenie Nr IV/48/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.04.2016 Zarządzenie Nr IV/54/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82A/3 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Medale za długoletnie pożycie małżeńskie Szczegóły