Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Sprostowanie aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za odbywanie ćwiczeń wojskowych Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 Zarządzenie Nr IV/52/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydawanie Karty Dużej Rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Szczegóły