Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt czasowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt stały Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydanie, wymiana i unieważnienie dowodu osobistego Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 Zarządzenie Nr IV/51/16 Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 Uchwała Nr XIV/131/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Zarządzenie Nr IV/31/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły