Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.02.2016 Zarządzenie Nr IV/32/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/178/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej w dniu 31.12.2015 r. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/177/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/176/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/175/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/174/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/173/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie miasta i gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/172/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/171/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania i metod działania Gminnego Punktu Kontaktowego Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/170/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim”, ” Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego” i „Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły