Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/77/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dodatku energetycznego Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Solca Kujawskiego” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łażyn” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019″ Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Zarządzenie Nr IV/18/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły