Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zgłoszenie urodzenia dziecka Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (małżeństwo konkordatowe) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) do polskich ksiąg stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Ustalenie lub odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Sprostowanie aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za odbywanie ćwiczeń wojskowych Szczegóły