Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2015 W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa łączy oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 24.03.2015 w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. Szczegóły
Artykuł 24.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.03.2015 w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 23.03.2015 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Piastów 1 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 23.03.2015 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 3 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 20.03.2015 Budowa gazociągu sr/ w ul. Srebrnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 20.03.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Szczegóły
Artykuł 20.03.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.03.2015 Informacja Burmistrza o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji Szczegóły