Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.01.2016 Zarządzenie Nr IV/8/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2016 roku” Szczegóły
Akty prawne 14.01.2016 Zarządzenie Nr IV/7/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 12.01.2016 Zarządzenie Nr IV/6/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2016 Zarządzenie Nr IV/5/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób starszych poprzez wspieranie aktywności i integracji społecznej. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2016 Zarządzenie Nr IV/4/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2016 Zarządzenie Nr IV/3/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2016 Zarządzenie Nr IV/2/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 11.01.2016 Zarządzenie Nr IV/1/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 04.08.2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2015 Budowa gazociągu sr/c dn 90 PE, dn 63 PE dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ulicach: Łąkowej, Prostej, Tęczowej, Zbożowej, Snieżnej i Zielonej w m. Solec Kujawski Szczegóły