Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/174/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Rady Bibliotecznej działającej przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/173/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/172/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/169/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Solca Kujawskiego za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/168/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Solec Kujawski za 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/167/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2020 r. informujące, że w związku z postępowaniem zażaleniowym prowadzonym przez GDOŚ na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27.06.2014 r…. Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Zarządzenie Nr V/93/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Zarządzenie Nr V/94/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie upoważnienie pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim do odbioru kopert zwrotnych oraz trybu ewidencjonowania / przechowywania kopert zwrotnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Zarządzenie Nr V/92/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły