Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.02.2016 Zarządzenie Nr IV/35/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Akty prawne 29.02.2016 Zarządzenie Nr IV/33/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec Kujawski w sprawie utworzenia z Miastem Bydgoszcz i innymi gminami z regionu związku metropolitalnego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2016 Zarządzenie Nr IV/32/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/178/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej w dniu 31.12.2015 r. Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/177/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/176/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie planu kontroli na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/175/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/174/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/173/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie miasta i gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 19.02.2016 Zarządzenie Nr IV/172/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany zarządzenia nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości Szczegóły