Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/152/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa elementów dekoracyjnych do zamontowania w okolicach przebudowanego skrzyżowania w ramach projektu pn.: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/151/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/150/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyznania nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski „Solecki sokół” Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/149/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. podatków i opłat lokalnych Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/148/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/142/15 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/147/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Wybór banku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln zł dla Gminy Solec Kujawski na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/146/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego i jego zastępcy w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/145/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/144/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 16.02.2016 Zarządzenie Nr IV/29/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły