Typ Data Tytuł
Artykuł 20.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15.11.2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Wojewody Kuj. – Pom. umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Bydgoskiego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 Zarządzenie Nr V/172/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 Zarządzenie Nr V/171/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026 Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 Zarządzenie Nr V/170/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 listopada 2019 r. informujące o wniesionym odwołaniu od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 11/2019 wydanej w dniu 16.10.2019 r….. Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 Zarządzenie Nr V/168/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 21.11.2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się zebranie z mieszkańcami Osiedla Robotnicza Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 20.11.2019 r. o godz. 17.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się zebranie z mieszkańcami Osiedla Leśnego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2019 Zarządzenie Nr V/165/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 18.11.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy „Jagódka” odbędzie się zebranie z mieszkańcami Sołectwa Kujawska Szczegóły