Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łażyn” Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019″ Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu użyteczności publicznej Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Zarządzenie Nr IV/18/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Zarządzenie Nr IV/17/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Brukselskiej 8 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w trybie przetargu nieruchomości zabudowanej usytuowanej na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Brukselskiej 3 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły