Typ Data Tytuł
Artykuł 27.11.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/6. Szczegóły
Artykuł 25.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 24.11.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 24.11.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 24.11.2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Artykuł 24.11.2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Solec Kujawski nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Sosnowej. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek. Szczegóły