Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2015 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec Kujawski w okresie od 1.03.2015 r. do 28.02.2018″ Szczegóły
Artykuł 20.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 18.02.2015 Zawiadomienie Starosty Bydgoskiego z dnia 09 lutego 2015 r., znak: WB.6740.65.2015 Szczegóły
Artykuł 17.02.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Artykuł 17.02.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 16.02.2015 Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Bydgoskiego Szczegóły
Artykuł 16.02.2015 w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 16.02.2015 w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 16.02.2015 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Szczegóły
Artykuł 11.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły