Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2014 w sprawie Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 19.03.2014 w sprawie składu Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.03.2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr II/136/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 12.03.2014 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Szczegóły
Artykuł 11.03.2014 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 70A/1 Szczegóły
Artykuł 11.03.2014 w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 14/7 Szczegóły
Artykuł 11.03.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 75/5 Szczegóły
Artykuł 11.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 06.03.2014 w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim oraz stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 06.03.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/108/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z 24 lipca 2012 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski i składania oświadczeń w imieniu Gminy Solec Kujawski. Szczegóły