Typ Data Tytuł
Artykuł 18.11.2014 Kluby radnych RM Szczegóły
Artykuł 18.11.2014 Stanowiska, apele, postanowienia, oświadczenia Szczegóły
Artykuł 18.11.2014 Uchwały Szczegóły
Artykuł 18.11.2014 Ubiegła kadencja 2010 – 2014 Szczegóły
Artykuł 13.11.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 13.11.2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku Szczegóły
Artykuł 05.11.2014 Skład Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 28.10.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 28.10.2014 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024. Szczegóły
Artykuł 28.10.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły