Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2013 w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na czas wojny. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 W sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zarządzania kryzysowego. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie powołania komisji do dokonania dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”. Szczegóły
Artykuł 27.12.2012 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – druki Szczegóły
Artykuł 17.12.2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka. Szczegóły