Typ Data Tytuł
Artykuł 31.10.2012 w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie dokonania przeglądu ankiet bezpieczeństwa osobowego. Szczegóły
Artykuł 30.10.2012 oferty rozstrzygnięte Szczegóły
Artykuł 24.10.2012 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul.Leśna, Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 19.10.2012 od 23 czerwca 2012 r. do 10 października 2012 roku Szczegóły
Artykuł 19.10.2012 Podział Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze i obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 12.10.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych” Szczegóły
Artykuł 08.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 05.10.2012 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zrid – budowa ciągu dróg powiatowych: Solec Kuj.-Chrośna, Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz Solec Kuj. – Nowa Wieś Wielka Szczegóły