Typ Data Tytuł
Artykuł 19.11.2013 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec kujawski na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 19.11.2013 Budżet na 2014 rok i WPF na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 18.11.2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. Szczegóły
Artykuł 18.11.2013 MPZP – nieaktualne Szczegóły
Artykuł 15.11.2013 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Toruńskiej 51 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/27A/2009 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+)”. Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 zmiany Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – etap II”. Szczegóły