Typ Data Tytuł
Artykuł 24.01.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/136/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 22.01.2014 w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych VAT w jednostkach budżetowych gminy. Szczegóły
Artykuł 21.01.2014 w sprawie nadania lokalom w budynkach przy ul. Toruńskiej 70C i 70D w Solcu Kujawskim statusu lokali socjalnych. Szczegóły
Artykuł 21.01.2014 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Szczegóły
Artykuł 17.01.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 15.01.2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dostawę ciepła do ogrzania pomieszczeń i podgrzania wody w budynkach przy ul. Toruńskiej nr 70 C i D, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 15.01.2014 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego. Szczegóły
Artykuł 15.01.2014 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.01.2014 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. Szczegóły
Artykuł 13.01.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2014 roku”. Szczegóły