Typ Data Tytuł
Artykuł 31.10.2012 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Zespołu Szkół w Solec Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 Euro przez Gminę Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Utrzymania Miasta Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie dokonania przeglądu ankiet bezpieczeństwa osobowego. Szczegóły
Artykuł 30.10.2012 oferty rozstrzygnięte Szczegóły
Artykuł 24.10.2012 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (ul.Leśna, Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 19.10.2012 od 23 czerwca 2012 r. do 10 października 2012 roku Szczegóły
Artykuł 19.10.2012 Podział Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze i obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 12.10.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły