Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2014 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Szczegóły
Artykuł 04.06.2014 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 04.06.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 30.05.2014 Inicjatywa lokalna Szczegóły
Artykuł 28.05.2014 Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku mieszkalnym nr ew. 526 na potrzeby SP nr 4 wraz z niezbędną przebudową placówki oświatowej, na terenie dz. oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 375/102 oraz 375/104, obręb ewid. M. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.05.2014 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego. Szczegóły
Artykuł 22.05.2014 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego Szczegóły
Artykuł 22.05.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.05.2014 w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego Fotokonkurs 2014 pt. „Nadwiślański Krajobraz Solca Kujawskiego” i powołania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Artykuł 07.05.2014 Kontrola zarządcza Szczegóły