Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.09.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Marzenny Kuczkowskiej, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Zarządzenie Nr V/139/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/157/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Protokół z X sesji Rady Miejskiej z dnia 30.08.2019 r. wraz z załącznikami Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły