Typ Data Tytuł
Artykuł 06.03.2014 w sprawie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Szczegóły
Artykuł 05.03.2014 w sprawie powołania komisji konkursowej. Szczegóły
Artykuł 04.03.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę Stacji Szybkiej Kolei Metropolitarnej (Punktu Obsługi Podróżnych) wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 04.03.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku Szczegóły
Artykuł 26.02.2014 w sprawie określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto i gminę Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.02.2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Szczegóły
Artykuł 24.02.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 24.02.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitarnym Bit – City – Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 24.02.2014 w sprawie zmiany statusu lokali mieszkalnych, położonych w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 24.02.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły