Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.03.2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w Solcu Kujawskim w 2013 roku. Szczegóły
Artykuł 08.03.2013 Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych (ul. Ogrodowa, M.Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 07.03.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.03.2013 w sprawie opracowania „Planu obrony cywilnej miasta i gminy Solec Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 06.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. Szczegóły
Artykuł 05.03.2013 oferty rozpatrywane Szczegóły
Artykuł 05.03.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.03.2013 Informacja dla podmiotów gospodarczych – odpady Szczegóły
Artykuł 05.03.2013 Budowa kablowej linii elektroenerget. nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym zasilającym działki budownictwa jednorodzinnego (ul. Bydgoska – ks.Piotra Skargi, M.Solec Kujawski) Szczegóły