Typ Data Tytuł
Artykuł 07.01.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 07.01.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.01.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek Szczegóły
Artykuł 07.01.2014 Zarządzenia – 2014 (kadencja 2010 – 2014) Szczegóły
Artykuł 03.01.2014 w sprawie dokonania przeglądu dokumentacji dotyczącej poszerzonych postępowań sprawdzających i wysłanych ankiet bezpieczeństwa osobowego. Szczegóły
Artykuł 03.01.2014 w sprawie sprzedaży udziałów Spółki Komunalnej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 02.01.2014 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2014 Szczegóły
Artykuł 23.12.2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej. Szczegóły
Artykuł 23.12.2013 w sprawie zmiany przeznaczenia lokali socjalnych w budynkach przy ul. Toruńskiej 54B w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 23.12.2013 Zarządzenie Nr III/164/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa budynku Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawski – etap II”. Szczegóły