Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2013 w sprawie wyznaczenia administratora systemu w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.04.2013 w sprawie powołania zespołu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+) Szczegóły
Artykuł 23.04.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. Szczegóły
Artykuł 23.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej… Szczegóły
Artykuł 23.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Pełnienie nadzoru środowiskowo – geologicznego przy rekultywacji terenów przemysłowych po P.P Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim z zastosowaniem technologii remediacyjnych Szczegóły
Artykuł 16.04.2013 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Artykuł 15.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.04.2013 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2013 r. o wydaniu decyzji Szczegóły
Artykuł 09.04.2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację z siedzibą przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 08.04.2013 w sprawie powołania gminnej komisji do spraw oceny konkursów w zakresie zieleni w roku 2013. Szczegóły