Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2013 od 19 września 2013 r. do 11 grudnia 2013 r. Szczegóły
Artykuł 20.12.2013 INFORMATYK Szczegóły
Artykuł 13.12.2013 Zmiana decyzji nr LICP/09/13 z dnia 01 października 2013r., WIPP-BPP.6733.14.4.2013 Szczegóły
Artykuł 29.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 29.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek. Szczegóły
Artykuł 29.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy”. Szczegóły
Artykuł 26.11.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.” Szczegóły
Artykuł 25.11.2013 w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym. Szczegóły
Artykuł 25.11.2013 w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach. Szczegóły